Mgr. Kreijelmansstraat 8, verbouwen/uitbreiden woning

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Mgr. Kreijelmansstraat 8, verbouwen/uitbreiden woning

Mgr. Kreijelmansstraat 8, verbouwen/uitbreiden woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 21-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031BP8

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.