Meijelsedijk ongenummerd, plaatsen tijdelijke woonunit (OV 20200110) (15-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Meijelsedijk ongenummerd, plaatsen tijdelijke woonunit (OV 20200110) (15-07-2020)

Meijelsedijk ongenummerd, plaatsen tijdelijke woonunit (OV 20200110) (15-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035RJ

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het KCC, (0495) 677111.

Te downloaden: