Meijelsedijk, bouwen woning (OV 20190072) (24-04-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Meijelsedijk, bouwen woning (OV 20190072) (24-04-2019)

Meijelsedijk, bouwen woning (OV 20190072) (24-04-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 25-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: