Meijelsedijk 97, verbouwen woning (OV 20200082) (29-05-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Meijelsedijk 97, verbouwen woning (OV 20200082) (29-05-2020)

Meijelsedijk 97, verbouwen woning (OV 20200082) (29-05-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 04-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035RJ97

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: