Meijelsedijk 79, vergroten woning

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Meijelsedijk 79, vergroten woning

Meijelsedijk 79, vergroten woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 14-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035RJ79

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.