Meijelsedijk 221, oprichten levensloopbestendige aanbouw (OV 20200017) (03-02-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Meijelsedijk 221, oprichten levensloopbestendige aanbouw (OV 20200017) (03-02-2020)

Meijelsedijk 221, oprichten levensloopbestendige aanbouw (OV 20200017) (03-02-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 13-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035RJ211

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: