Meijelsedijk 155, oprichten bed & breakfast (OV 20200074) (06-05-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Meijelsedijk 155, oprichten bed & breakfast (OV 20200074) (06-05-2020)

Meijelsedijk 155, oprichten bed & breakfast (OV 20200074) (06-05-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 14-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035RJ155

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: