Meijelsedijk 137, plaatsen erfafscheiding (OV 20190113) (15-07-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Meijelsedijk 137, plaatsen erfafscheiding (OV 20190113) (15-07-2019)

Meijelsedijk 137, plaatsen erfafscheiding (OV 20190113) (15-07-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 18-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035RJ137

De aanvragen met bijlagen zijn op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.