Meester Nouwenstraat 6, verbouwen bijgebouw (OV 20190076) (26-04-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Meester Nouwenstraat 6, verbouwen bijgebouw (OV 20190076) (26-04-2019)

Meester Nouwenstraat 6, verbouwen bijgebouw (OV 20190076) (26-04-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 02-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035CS6

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: