Mangaanstraat 9, wijzigen omgevingsvergunning OV 20180158 (OV 20200090) (12-06-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Mangaanstraat 9, wijzigen omgevingsvergunning OV 20180158 (OV 20200090) (12-06-2020)

Mangaanstraat 9, wijzigen omgevingsvergunning OV 20180158 (OV 20200090) (12-06-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 18-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RT9

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: