Mandenmaker 2, plaatsen erfafscheiding (OV 20180227) (27-12-2018)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Mandenmaker 2, plaatsen erfafscheiding (OV 20180227) (27-12-2018)

Mandenmaker 2, plaatsen erfafscheiding (OV 20180227) (27-12-2018)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 10-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031JK2

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlage. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: