Mandaatbesluit

Home > Bekendmakingen > Besluiten > Mandaatbesluit

Mandaatbesluit

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Besluiten
Publicatiedatum: 13-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

De heffingsambtenaar heeft, gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 4 februari 2020 om mevrouw M.H. de Corti aan te wijzen als heffingsambtenaar voor gemeentelijke belastingen, besloten om mandaat te verlenen aan de medewerkers van team Ruimte & Wonen en van team Inwoners om namens haar besluiten voor te bereiden, te nemen, in te trekken of te wijzigen. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team AJBZ.

Te downloaden: