Magnesiumstraat, bouwen bedrijfspand met kantoor (OV 20180226) (24-12-2018)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Magnesiumstraat, bouwen bedrijfspand met kantoor (OV 20180226) (24-12-2018)

Magnesiumstraat, bouwen bedrijfspand met kantoor (OV 20180226) (24-12-2018)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 10-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: