Magnesiumstraat 51, plaatsen 3 vlaggenmasten (OV 20180218) (12-12-2018)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Magnesiumstraat 51, plaatsen 3 vlaggenmasten (OV 20180218) (12-12-2018)

Magnesiumstraat 51, plaatsen 3 vlaggenmasten (OV 20180218) (12-12-2018)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 20-12-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RV51

Onderstaand vindt u de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: