Magnesiumstraat 28, uitbreiden bedrijfspand (OV 20200061) (21-04-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Magnesiumstraat 28, uitbreiden bedrijfspand (OV 20200061) (21-04-2020)

Magnesiumstraat 28, uitbreiden bedrijfspand (OV 20200061) (21-04-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 30-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031RV8

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: