Lochtstraat ongenummerd, bouwen levensloopbestendige woning (OV 2020069) (01-05-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Lochtstraat ongenummerd, bouwen levensloopbestendige woning (OV 2020069) (01-05-2020)

Lochtstraat ongenummerd, bouwen levensloopbestendige woning (OV 2020069) (01-05-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: