Lochtstraat ong., bouwen woning

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Lochtstraat ong., bouwen woning

Lochtstraat ong., bouwen woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 24-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035BN

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.