Lochtstraat 8, intrekken OV 20180204 (bouwen woning) (IO 20200103) (09-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning intrekking (regulier) > Lochtstraat 8, intrekken OV 20180204 (bouwen woning) (IO 20200103) (09-07-2020)

Lochtstraat 8, intrekken OV 20180204 (bouwen woning) (IO 20200103) (09-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 15-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035BN8