Leveroysedijk 3, overkappen zwembad

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Leveroysedijk 3, overkappen zwembad

Leveroysedijk 3, overkappen zwembad

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034SW3

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.