Leveroy, organiseren van een Schuttersfeest door Schutterij St. Barbara

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Leveroy, organiseren van een Schuttersfeest door Schutterij St. Barbara

Leveroy, organiseren van een Schuttersfeest door Schutterij St. Barbara

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 02-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091, 6092

Leveroy, organiseren van een Schuttersfeest door Schutterij St. Barbara op 16 juni 2019. Daarom wordt de Dorpstraat tussen de Pastoor de Fauwestraat en de Kerkstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers tussen 14.00 uur en 15.00 uur, of zoveel korter of langer dan strikt nodig is, tijdens de optocht van de schutterijen. Tijdens het schuttersfeest wordt voor de Heerbaan tussen de Swelstraat en Liesjeshoek een dubbelzijdig parkeerverbod ingesteld tussen 12.30 en 23.00 uur.

Tijdens de optocht tussen 14.00 en 15.00 uur of zoveel korter of langer als nodig is, zijn de volgende wegen afgesloten: Graanmolen, Haver, Rogge, Pastoor de Fauwestraat, Dorpstraat, Liesjeshoek, en Haveshof. Deelnemers gaan via de parkeerplaats en het oude voetbalveld terug naar Graanmolen.

Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via borden. Komend vanuit Heythuysen via Reulisweg, Huitje, Sillenhoek en Kapelstraat. Komend vanuit Nederweert via Luitstraat, Swelstraat en de Heerbaan.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 3 mei t/m 13 juni 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via het formulier op www.nederweert.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de site voor de precieze voorwaarden. Raadpleeg de procedure op onze website voor meer informatie. Bellen mag ook met Winand Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.