Leiverse Velden (kavel 32), bouwen woning (OV 20200059) (15-04-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Leiverse Velden (kavel 32), bouwen woning (OV 20200059) (15-04-2020)

Leiverse Velden (kavel 32), bouwen woning (OV 20200059) (15-04-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-04-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6091

Onder download vindt u de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: