Leerlooier ong., oprichten woning (OV 20160184) (17-12-2016)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Leerlooier ong., oprichten woning (OV 20160184) (17-12-2016)

Leerlooier ong., oprichten woning (OV 20160184) (17-12-2016)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 22-12-2016
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: