Leerlooier 35, plaatsen schutting en bouwen pergola (OV 20190088) (21-05-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Leerlooier 35, plaatsen schutting en bouwen pergola (OV 20190088) (21-05-2019)

Leerlooier 35, plaatsen schutting en bouwen pergola (OV 20190088) (21-05-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031JJ35

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: