Leerlooier 11, bouwen woning (OV 20190172) (14-01-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleende (regulier) > Leerlooier 11, bouwen woning (OV 20190172) (14-01-2020)

Leerlooier 11, bouwen woning (OV 20190172) (14-01-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 16-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031JJ11

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag met bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.