Kruisvennendijk 24a, bouwen van loods (OV 20190171) (31-10-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Kruisvennendijk 24a, bouwen van loods (OV 20190171) (31-10-2019)

Kruisvennendijk 24a, bouwen van loods (OV 20190171) (31-10-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 07-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035RT24A

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: