Kruisstraat 60, uitbreiden aanbouw (OV 20190080) (06-05-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Kruisstraat 60, uitbreiden aanbouw (OV 20190080) (06-05-2019)

Kruisstraat 60, uitbreiden aanbouw (OV 20190080) (06-05-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 09-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034RL60

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: