Kruisstraat 15, verbouwen woning (OV 20200086) (03-06-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Kruisstraat 15, verbouwen woning (OV 20200086) (03-06-2020)

Kruisstraat 15, verbouwen woning (OV 20200086) (03-06-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 11-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034RH15

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: