Kruisstraat 15, bouwen woning

Kruisstraat 15, bouwen woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034RH15

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.