Kruisstraat 129, veranderen pluimveehouderij (milieuneutraal) (OV 20200034) (13-03-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Kruisstraat 129, veranderen pluimveehouderij (milieuneutraal) (OV 20200034) (13-03-2020)

Kruisstraat 129, veranderen pluimveehouderij (milieuneutraal) (OV 20200034) (13-03-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 19-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034RJ129

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: