Kringgreppel 12, verbouwen garage en voorzien van schuin dak (OV 20200109) (15-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Kringgreppel 12, verbouwen garage en voorzien van schuin dak (OV 20200109) (15-07-2020)

Kringgreppel 12, verbouwen garage en voorzien van schuin dak (OV 20200109) (15-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 23-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6034PB12

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het KCC, (0495) 677111.

Te downloaden: