Kreijelmusweg ongenummerd, bouwen bedrijfswoning

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Kreijelmusweg ongenummerd, bouwen bedrijfswoning

Kreijelmusweg ongenummerd, bouwen bedrijfswoning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 17-09-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NJ

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.