Kreijelmusweg 6, geen MER nodig voor het veranderen van een pluimveehouderij (aanmeldingsnotitie MR 2019007)

Home > Bekendmakingen > Milieu Effect Rapport beoordeling noodzaak > Kreijelmusweg 6, geen MER nodig voor het veranderen van een pluimveehouderij (aanmeldingsnotitie MR 2019007)

Kreijelmusweg 6, geen MER nodig voor het veranderen van een pluimveehouderij (aanmeldingsnotitie MR 2019007)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Milieu-informatie
Publicatiedatum: 11-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035PA6

Dit besluit is reeds eerder via de gemeentelijke website gepubliceerd. Verplichte publicatie (artikel 7.17, lid 5 Wet milieubeheer) in de Staatscourant is toen achterwege gebleven. Dit verzuim wordt nu door gelijktijdige publicatie in de Staatscourant en op de gemeentelijke website hersteld.

Onder download vindt u ter informatie de beoordeling met bijlagen.