Koopzondag 6 oktober

Koopzondag 6 oktober

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 01-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Ondernemersvereniging Nederweert organiseert een koopzondag op 6 oktober 2019 in het centrum van Nederweert. Daarom zijn de volgende verkeersmaatregelen nodig:
Afsluiten voor alle verkeer behalve voor voetgangers van:

  • de Kerkstraat tussen de Brugstraat en de kerk;
  • het verbindingspad tussen de Schoolstraat en de Kerkstraat (langs de kerk);
  • Lambertushof tussen de parkeerplaatsen bij Bruna en de Kerkstraat;
  • Lindanusstraat;
  • St. Lambertusstraat tussen ingang parkeerplaats Jumbo en Brugstraat;
  • de Brugstraat.

Het eenrichtingsverkeer opheffen in de de Paulus Holtenstraat (tussen het Burg. Spiertzplein en de Kerkstraat) en Burg. Hobusstraat (ten noorden van Jan Linders) ten behoeve van de doorgang voor aanwonenden en het parkeren van auto’s.
De maatregelen op 6 oktober duren van 8.00 tot 19.00 uur of zoveel korter of langer als nodig is.

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 2 augustus t/m 12 september 2019, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Een digitaal bezwaarschrift moet worden ingediend via het formulier op www.nederweert.nl. Op de website van de gemeente Nederweert leest u hierover meer.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek doet u schriftelijk bij de voorzieningenrechter van rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op vermelde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie over de procedure. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van het team Samenleving Fysiek.