Koningspark 6, bouwen woning en erfafscheiding (OV 20200027) (18-02-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Koningspark 6, bouwen woning en erfafscheiding (OV 20200027) (18-02-2020)

Koningspark 6, bouwen woning en erfafscheiding (OV 20200027) (18-02-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 27-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031DJ6

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien dan kunt u een afspraak maken via de klantenbalie.

Te downloaden: