Koningspark 4, plaatsen van erfafscheiding (OV 20190107) (03-07-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Koningspark 4, plaatsen van erfafscheiding (OV 20190107) (03-07-2019)

Koningspark 4, plaatsen van erfafscheiding (OV 20190107) (03-07-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 11-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031DJ4

De aanvragen zonder bijlagen zijn op de website te downloaden. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.