Klompensteeg 2 A, realiseren bed & breakfast (OV 20190004) (08-01-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Klompensteeg 2 A, realiseren bed & breakfast (OV 20190004) (08-01-2019)

Klompensteeg 2 A, realiseren bed & breakfast (OV 20190004) (08-01-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 17-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031NR2A

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlage. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: