Klaarstraat ongenummerd, plaatsen woonunit (OV 20200115) (18-07-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Klaarstraat ongenummerd, plaatsen woonunit (OV 20200115) (18-07-2020)

Klaarstraat ongenummerd, plaatsen woonunit (OV 20200115) (18-07-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 30-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het KCC, (0495) 677 111.

Te downloaden: