Ketelaarsweg 1, uitbreiden/veranderen woning

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Ketelaarsweg 1, uitbreiden/veranderen woning

Ketelaarsweg 1, uitbreiden/veranderen woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 24-01-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6035AC1

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.