Kermis in Nederweert-Eind van vrijdag 7 t/m dinsdag 11 juni 2019

Home > Bekendmakingen > Verkeersmaatregelen tijdelijke > Kermis in Nederweert-Eind van vrijdag 7 t/m dinsdag 11 juni 2019

Kermis in Nederweert-Eind van vrijdag 7 t/m dinsdag 11 juni 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit
Publicatiedatum: 25-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031, 6034, 6035, 6093

Door de wijziging van aanvang van de kermis (van vrijdag tot en met dinsdag) en omdat de kermis tijdens de Pinksterdagen valt, worden tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld.

  • Afsluiten van het Pastoor Maesplein (plein en weg) en de St. Gerardusstraat ter hoogte van de school voor alle verkeer behalve voetgangers. De Pastoor Brandstraat wordt ter hoogte van het Pastoor Maesplein afgesloten. De maatregelen zijn dezelfde als andere jaren tijdens de kermisdagen en duren van woensdag voor de kermis om 08.00 uur tot woensdag na de kermis om 12.00 uur

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 26 april t/m 6 juni 2019, bij de infobalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 2728, 6030 AA Nederweert. U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg. U kunt dit ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie kunt u bellen met Winand Bijlmakers van de afdeling Dienstverlening.