Kerkstraat 80, verbouwen woning

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Kerkstraat 80, verbouwen woning

Kerkstraat 80, verbouwen woning

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 14-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CJ80

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.