Kerkstraat 80, verbouwen woning (OV 20200008) (22-01-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Kerkstraat 80, verbouwen woning (OV 20200008) (22-01-2020)

Kerkstraat 80, verbouwen woning (OV 20200008) (22-01-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 30-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CJ80

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlage. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: