Kerkstraat 78, uitbreiden winkel en magazijn

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Kerkstraat 78, uitbreiden winkel en magazijn

Kerkstraat 78, uitbreiden winkel en magazijn

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 13-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CJ78

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.