Kerkstraat 78, uitbreiden winkel en magazijn (OV 20190066) (03-04-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Kerkstraat 78, uitbreiden winkel en magazijn (OV 20190066) (03-04-2019)

Kerkstraat 78, uitbreiden winkel en magazijn (OV 20190066) (03-04-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 11-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CJ78

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: