Kerkstraat 51 B, verbouwen naar een restaurant (OV 20200081) (21-05-2020)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Kerkstraat 51 B, verbouwen naar een restaurant (OV 20200081) (21-05-2020)

Kerkstraat 51 B, verbouwen naar een restaurant (OV 20200081) (21-05-2020)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 28-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CG51B

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: