Kerkstraat 32, verbouwen winkel/kantoor met 2 appartementen

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Kerkstraat 32, verbouwen winkel/kantoor met 2 appartementen

Kerkstraat 32, verbouwen winkel/kantoor met 2 appartementen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 21-03-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CH32

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.