Kerkstraat 17, plaatsen zonnepanelen

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Kerkstraat 17, plaatsen zonnepanelen

Kerkstraat 17, plaatsen zonnepanelen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 27-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CE17

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.