Kerkstraat 17, plaatsen zonnepanelen (OV 20190074) (25-04-2019)

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aanvragen (regulier) > Kerkstraat 17, plaatsen zonnepanelen (OV 20190074) (25-04-2019)

Kerkstraat 17, plaatsen zonnepanelen (OV 20190074) (25-04-2019)

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 02-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CE17

Onder download vindt u ter informatie de aanvraag zonder bijlagen. Wilt u alle stukken inzien, dan kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum.

Te downloaden: