Kerkstraat 15 B, verbouwen naar een restaurant

Home > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn > Kerkstraat 15 B, verbouwen naar een restaurant

Kerkstraat 15 B, verbouwen naar een restaurant

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunningen
Publicatiedatum: 15-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: 6031CG15B

De beslistermijn wordt met maximaal zes weken verlengd.