Kennisgevingen gemeenteraadsverkiezingen

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Kennisgevingen gemeenteraadsverkiezingen

Kennisgevingen gemeenteraadsverkiezingen

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 10-02-2018
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Ter inzagelegging proces-verbaal I 4

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten voor iedereen ter inzage is gelegd bij het team Inwoners, Raadhuisplein 1, 6031 VR Nederweert.

Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 9 februari 2018 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor iedereen ter inzage zijn gelegd bij het team Inwoners, Raadhuisplein 1, 6031 VR Nederweert.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Inwoners.