Kennisgevingen Europese Parlementsverkiezingen 2019

Home > Bekendmakingen > Kennisgeving > Kennisgevingen Europese Parlementsverkiezingen 2019

Kennisgevingen Europese Parlementsverkiezingen 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Kennisgevingen
Publicatiedatum: 21-02-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Nederweert

Adressen van stemlokalen
De burgemeester van Nederweert maakt bekend dat voor de  verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nr. Naam Adres
1 Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 6031 VR Nederweert
2 Zorgcentrum St. Joseph Brugske 16, 6031 BL Nederweert
3 Basisschool De Kerneel Speelhuijs 4, 6031 HR Nederweert
4 Gemeenschapshuis De Pinnenhof Kapelaniestraat 4, 6031 BX Nederweert
5 Gemeenschapshuis Pestoeërskoel Sillenhoek 4, 6091 PD Leveroy
6 Kerkelijke voorziening Budschop Rochusplein 1, 6031 BD Nederweert
7 Stichting M.F.A. Haaze-hoof Aerthijsplein 3, 6035 AS Ospel
8 Basisschool De Schrank Siebenstraat 14, 6035 BD Ospel
9 Thomashuis Ospeldijk Moostdijk 1A, 6035 BD Ospel
10 Gemeenschapshuis Reigershorst Pastoor Maesplein 13, 6034 TE Nederweert-Eind

De stembureaus gemarkeerd met zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen, moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

Stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen

De burgemeester van Nederweert maakt bekend, dat Nederlanders die buiten Nederland wonen kunnen deelnemen aan de stemming voor het de  verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Wel moeten zij op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten van het kiesrecht.

De in het buitenland wonende Nederlanders kunnen alleen deelnemen aan de verkiezing als zij zich vooraf als kiezer laten registreren. Bij de gemeente zijn de formulieren voor registratie (model D3-1/Wrr 21) beschikbaar.

Bij de registratie geven de Nederlandse kiezers die buiten Nederland wonen aan op welke van de drie manieren men wenst deel te nemen aan de verkiezing: per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland hun stem uit te brengen.

Het registratieformulier dient te worden gestuurd naar burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage. Het formulier kan ook worden gestuurd naar het hoofd van de consulaire post waaronder de woonplaats van verzoeker ressorteert.

De registratieformulieren dienen vóór dinsdag 9 april 2019 te zijn ontvangen door burgemeester en wethouders van ’s-Gravenhage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Inwoners/burgerzaken, Raadhuisplein 1 6031 VR Nederweert.

Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie

De burgemeester van Nederweert maakt bekend, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U dient dan:

  • op dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in Nederweert te hebben
  • op donderdag 23 mei 2019, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder te zijn en
  • niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie

EU-burgers die vanaf de kandidaatstelling (8-4-2014) van de vorige verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 in de gemeente Nederweert zijn komen wonen, krijgen het formulier (Y32) automatisch toegestuurd. Mocht u het formulier nog niet ontvangen hebben, dan kunt u het ook zelf van onze website halen of het wordt u op verzoek toegezonden.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Het verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken.

Het verzoekschrift (Y32) dient uiterlijk op dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling, te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen, gelden pas voor de volgende verkiezing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Inwoners/burgerzaken, Raadhuisplein 1 6031 VR Nederweert.